info@selenayuitzendbureau.nl

  1. pl
  2. nl
  3. en
  4. bg

WIZJA, MISJA, WARTOŚCI

     Naszą ideą jest zostać najchętniej wybieranym partnerem do współpracy w zakresie oferowanych przez nas usług i rozwiązań personalnych. Dążymy do biznesowej doskonałości poprzez nieustanne ulepszanie jakości usług, rozszerzanie wachlarza naszych usług oraz nieszablonowe podejście do partnerskich relacji z kandydatami. We wszystkim, co robimy dążymy do najwyższej jakości.

 

     Pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów we wszystkich obszarach działania. Dla nas jakość to pasja w dążeniu do bycia najlepszym we wszystkich obszarach naszej działalności we wszystkich kontaktach z naszymi pracownikami i społecznością, w której działamy. Wspieramy rozwój naszych pracowników nieustannie dostarczając nowoczesne i kompleksowe rozwiązania. Poznajemy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i aktualnym potrzebom naszych kandydatów. Funkcjonalnie wdrażamy potencjał zasobów ludzkich oraz opracowujemy strategie efektywnej pracy zespołowej w oparciu o dobre stosunki na płaszczyznie pracownik- klient.

 

     Zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces całkowicie zależy od ciągłego wsparcia i zaufania naszych kandydatów i przedsiębiorstw.

WIZJA

Cele wskazują nam drogę, którą chcemy podążać w naszej codziennej pracy, to idee którymi chcemy się kierować.


  zapewnienie wzorowego poziomu obsługi, stabilności i poczucia bezpieczeństwa, 


  opracowanie efektywnej pracy zespołowej w oparciu o dobre stosunki pracownicze,


  dbanie o przejrzyste zasady współpracy poprzez profesjonalizm w dzialaniu, rzetelność i uczciwość,


  inspirowanie ludzi do rozwoju i wykorzystania swego potencjału


  wkładanie serca we wszystko, co robimy,


  budowanie długotrwałych relacji

MISJA

 Wzajemny szacunek 

Wierzymy w ludzi i wzajemny szacunek bez względu na zajmowane stanowiska, płeć, czy pochodzenie. Każdy z nas jest ważny, każdy jest słyszany i wkład każdego się liczy. Angażujemy się, dbamy o siebie i okazujemy sobie zaufanie w atmosferze uczciwości i wzajemnego szacunku.

 Odpowiedzialność 

Selenay Uitzendbureau BV bierze odpowiedzialność za swoje działania i wspiera odpowiedzialność innych. Branie na siebie odpowiedzialności, to przywilej. Celowo dajemy pracownikom dużo odpowiedzialności od samego początku drogi w Selenay, gdyż to własnie wyzwania dają rozwój i poczucie wspólnoty.

 Prostota 

Poszukiwanie inspiracji we własnych wartościach jest jedna z głównych sił napędowych naszego sukcesu. Otaczająca nas rzeczywistość oraz różne aspekty naszej działalności stanowią dla nas zródło inspiracji i pozostają w samym sercu Selenay Uitzendbureau BV

 Niezawodność 

Wyniki operacyjne sa dla nas warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu. Staramy się stworzyć środowisko, które zmusza nas do dążenia do perfekcji i wykorzystania całego naszego ludzkiego potencjału.

 Solidarność 

Wymiana informacji oraz duch pracy zespołowej pomagają w zbiorowym sukcesie i wzmacniają nasze poczucie przynależności do Selenay. Solidarność stanowi podstawę efektywnych relacji pracowniczych. Zdajemy sobie sprawę, że współpraca w zespole ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.

 Pasja 

Pasja jest inspirującą siłą, która motywuje nas do ciągłych działań, odkrywania nowych możliwości.

  Entuzjazm 

Entuzjazm w naszej działalności umożliwia nam osiąganie wysokich standardów pracy, które obraliśmy sobie za cel.

 Innowacyjność 

Wprowadzanie innowacji to klucz do naszego sukcesu. Nieustannie udoskonalamy nasz sposób działania w celu zdobywania wysokiej pozycji na rynku. Tworzymy klimat sprzyjający innowacjom, które motywują pracowników i dają radość z pracy.

  Zaangażowanie 

Każdy ma świadomość, ze jakość jego pracy przekłada się bezpośrednio na realizację misji firmy, wspólne osiagnięcie postawionych celów, wyniki firmy i jej postrzeganie przez wszystkich interesariuszy, dlatego w pracę angażujemy się ponadprzeciętnie i wkładamy w nią calą naszą wiedzę i umiejętnosci.

  Jakość 

We wszystkim, co robimy dążymy do najwyższej jakości. Pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów we wszystkich obszarach działania.

Dla nas jakość to pasja w dążeniu do bycia najlepszym we wszystkich obszarach naszej działalności we wszystkich kontaktach z naszymi klientami, pracownikami i społecznością, w której działamy.

WARTOŚCI

REKRUTACJA I WSPÓŁPRACA:

 

 

  info@selenayuitzendbureau.nl

 

 0613139630

(j. polski, j.niderlandzki, j.angielski)

WAŻNE INFORMACJE:

 

 

Selenay Uitzendbureau B.V.

 

 Raedeckerstraat 10E

    5623 EX Eindhoven

 

KvK 64475948

BTW 855682000