info@selenayuitzendbureau.nl

  1. pl
  2. nl
  3. en
  4. bg

ИМАМЕ СЕРТИФИКАТИ

Сертификатът VBW гарантира, че разходите за грижи, които са в доброволен излишък / излишък, се връщат чрез Гаранционния фонд на VBW. 

 

ФОНДАЦИЯТА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ARDBEID (SNA) е установила знак за качество в националния стандарт NEN-4400-1. Сертификатът NEN-4400-1 показва, че изплащаме заплатата в съответствие с приложимите разпоредби.

 

Печатът за качество на мрежата FAIR TRADE гарантира, че продуктите отговарят на свързаните изисквания, че са произведени от служители, които се третират справедливо: те получават справедлива заплата в съответствие с холандското законодателство и разпоредби. Това са много строги социални изисквания, отчасти по-строги от ограниченията, наложени на компанията съгласно холандското законодателство.

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 

 

  info@selenayuitzendbureau.nl

 

 0613139630

(полски, холандски, английски)

Важна информация

 

 

Selenay Uitzendbureau B.V.

 

 Raedeckerstraat 10E

    5623 EX Eindhoven

 

KvK 64475948

BTW 855682000